Załatwianie Spraw

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do kierowników Działów Biblioteki i Filii lub do dyrektora. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście przyjmuje w sprawie skarg i wniosków obywateli w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 12.00. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu, i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego.