Struktura

Dyrekcja

ul. Andrzeja Struga 14, 90-513 Łódź, tel. 42 637-23-43, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Monika Chaber-Barłoga.

Samodzielne Stanowisko Ds. Intsrukcyjno-metodycznych

ul. Andrzeja Struga 14, 90-513 Łódź, tel. 42 637-23-43, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instruktor: Anna Ryźlak.

Prowadzi nadzór nad pracami Działu Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji, Działu Informacyjno -Bibliograficznego oraz Filii i punktów bibliotecznych. Organizuje szkolenia pracowników Biblioteki oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie. Praca w komisji ds. selekcji i kontroli zbiorów i ma nadzór nad magazynem książek oraz bierze udział w pracach nad planami i sprawozdaniami dotyczącymi działalności Biblioteki. Odpowiada za współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi.

Główny Księgowy

ul. Andrzeja Struga 14, 90-513 Łódź, tel. 42 637-30-31, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Główny Księgowy: Jolanta Pietraszewska.

Prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajmuje się analizą oraz prowadzeniem gospodarki finansowej Biblioteki. Sporządza plany finansowe i sprawozdania z ich realizacji. Przeprowadza kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych w zakresie spraw finansowych.

Dział Administracyjno-Budżetowy

ul. Andrzeja Struga 14, 90-513 Łódź, tel. 42 637-30-31, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Halina Biegańska.

Prowadzi i realizuje sprawy organizacyjne, administracyjne, finansowo-budżetowe oraz majątkowo gospodarcze Biblioteki. Prowadzi sekretariat Biblioteki oraz świadczy usługi introligatorskie. Koordynuje działalność administracyjną, finansową i gospodarczą Filii bibliotecznych i pozostałych komórek organizacyjnych. Opracowuje plany i sprawozdania w zakresie spraw prowadzonych przez Dział.

Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji

ul. Andrzeja Struga 14, 90-513 Łódź, tel. 42 637-33-06, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Anna Szustowska-Kaleta.

Dział gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne. Obsługuje użytkowników bibliotecznych. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Organizuje i prowadzi punkty biblioteczne. Opracowuje plany i sprawozdania oraz analizy i informacje z działalności Działu. Prowadzi ewidencję biblioteczną, dokumentację statystyczną i finansową związaną z działalnością Działu.

 Dział Informacyjno-Bibliograficzny

ul. Andrzeja Struga 14, 90-513 Łódź, tel. 42 637-33-06, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Anna Kowal.

Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały informacyjne z uwzględnieniem tematyki regionalnej a w szczególności wiedzy o Łodzi. Organizuje i prowadzi warsztaty informacyjno-bibliograficzne oraz udziela informacji. Prowadzi ewidencję biblioteczną, dokumentację statystyczną i finansową związaną z działalnością Działu. Opracowuje materiały informacyjno-bibliograficzne i pomoce metodyczne dla Filii bibliotecznych. Opracowuje plany, sprawozdania i analizy z działalności Działu.

Filia Biblioteczna

Filia gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne. Obsługuje użytkowników bibliotecznych. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Organizuje i prowadzi punkty biblioteczne. Opracowuje plany i sprawozdania oraz analizy i informacje z działalności Filii. Prowadzi ewidencję biblioteczną, dokumentację statystyczną i finansową związaną z działalnością Filii.

Wykaz Filii:

Filia Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży, 91-065, Łódź ul. Ogrodowa 24, tel. 42 630-17-81, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Ewelina Filipczak.

Filia Nr 2 dla Dorosłych, 90-009 Łódź, ul.Sienkiewicza 67, tel. 42 684-93-91, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Marzena Zeglin.

Filia Nr 3 dla Dorosłych, 90-223 Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 84, tel. 42 678-66-35, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Joanna Domińska.

Filia Nr 4 dla Dzieci i Młodzieży, 91-402 Łódź ul. Pomorska 96, tel. 42 678-21-77, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Alicja Grasewicz-Cichy.

Filia Nr 5 dla Dorosłych, 90-271 Łódź ul. Wschodnia 42, tel. 42 632-40-77, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Anna Grabska.

Filia Nr 6 dla Dorosłych,90-139 Łódź ul. Narutowicza 91, tel. 42 678-33-01, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Grażyna Kozal.

Filia Nr 7 dla Dorosłych,91-404 Łódź ul. Lumumby 12, tel. 42 678-10-14, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Monika Fiodorow.

Filia Nr 8 dla Dorosłych, 91-065 Łódź ul. Ogrodowa 24, tel. 42 630-17-81, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Anna Olborska.

Filia Nr 9 dla Dorosłych, 90-303 Łódź ul. Brzeźna 10, tel. 42 636-11-83, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Alina Szwanke.

Filia Nr 10 dla Dzieci i Młodzieży, 90-303 Łódź ul. Brzeźna 10, tel. 42 636-11-83, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Jadwiga Białkowska.

Filia Nr 11 dla Dorosłych, 90-429 Łódź ul. Próchnika 7, tel. 42 633-51-80, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Beata Barbus.

Filia Nr 12 przy Szpitalu im. N. Barlickiego, 90-153 Łódź ul. S. Kopcińskiego 22, tel. 42 677-68-50, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Barbara Jabłońska.

Filia Nr 14 dla Dzieci i Młodzieży, 90-513 Łódź ul. Andrzeja Struga 14, tel. 42 637-30-31, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kierownik: Maria Wiszniewska.

Sekcja ds. Automatyzacji

Administruje Systemem Bibliotecznym Mateusz.
Redaguje na bieżąco stronę internetową MBP Łódź-Śródmieście, prowadzi fanpage na portalu społecznościowym Facebook.  Koordynuje prace dotyczące prawidłowego działania systemu informacyjnego w MBP Łódź-Śródmieście i podległych filiach bibliotecznych. Monitoruje stan techniczny sprzętu komputerowego .                                           

ul. Andrzeja Struga 14, 90-513 Łódź, tel. 42 637-33-06, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Bożena Gawryszczak