Status Prawny

Na podstawie Uchwały Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Nr. 7/55/63 z dnia 5 marca 1963r. Oraz uchwały Prez. Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście Nr. 8/36/63 z dnia 5 kwietnia 1963 r. została powołana z dniem 1 kwietnia 1963r. Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście.

Podstawa prawna działania:

  • Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 poz. 594)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
  • statut biblioteki: nadany Uchwałą NR LXI/1303/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 24 kwietnia 2013

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście