Prowadzone Rejestry

 1. Katalogi zbiorów.
 2. Rejestr Czytelników - baza danych osobowych czytelników zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Rejestr koniecznych wyjść w godzinach pracy.
 4. Dzienniki korespondencyjne.
 5. Księga kontroli zewnętrznych.
 6. Rejestr delegacji pracowników.
 7. Książki środków trwałych.
 8. Księgi inwentarzowe.
 9. Księga druków ścisłego zarachowania.
 10. Archiwum zakładowe MBP
 11. Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora.