Majątek

Aktywa trwałe:            98  649,29 zł (stan na 31 grudnia 2016 r.)
Aktywa obrotowe:     129  310,70 zł (stan na 31 grudnia 2016 r.)
Zbiory biblioteczne:   2 036 675,02 zł (stan na 31 grudnia 2016 r.)