Instrukcja Obsługi

Instrukcja obsługi

Informacje podstawowe:

Biuletyn służy udostępnianiu informacji publicznej, której obowiązek publikowania nakłada na podmioty Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619).
Biuletyn Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi im. Andrzeja Struga jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, złożonym z ujednoliconego systemu stron.

Instrukcja obsługi:

Informacje udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są pogrupowane w kategorie tematyczne, które widzimy po lewej stronie. Wystarczy kliknąć na interesującą nas pozycje, po czym następuje wyświetlenie odpowiednich informacji.

Logo:

Z lewej strony pod Menu znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej, które jest zarazem odnośnikiem do strony głównej BIP-u znajdującego się na serwerze Ministerstwa Administracji i Sprawiedliwości.

 

Opis menu:

 • Instrukcja obsługi
  -zawiera informacje na temat korzystania z serwisu BIP.
 •  Dane podstawowe :
  -zawiera podstawowe informacje kontaktowe Biblioteki.
 • Regulaminy:
  -zawiera pełną treść : Regulaminu Korzystania Z Internetu, Regulaminu Wypożyczeń oraz Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.
 • Status prawny:
  -zawiera prawną podstawę działania biblioteki.
 • Informacje nieudostępnione:
  -zawiera informacje w jaki sposób uzyskać dostęp do dokumentów niejawnych
 • Prowadzone rejestry
  -zawiera informacje o prowadzonych rejestrach, spisach, bazach osobowych itp.
 • Działalność i kompetencje:
  -zawiera pełną treść Statutu Biblioteki
 • Struktura
  -zawiera opis Struktury Organizacyjnej Biblioteki.
 • Majątek
  -zawiera wiadomości ogólne na temat wartości środków trwałych, obrotowych oraz księgozbioru.
 • Załatwianie spraw
  -zawiera informacje o sposobie załatwiania spraw w Bibliotece a także o godzinach przyjęć Dyrektora.
 • Zamówienia publiczne
  -zawiera informacje o aktualnych oraz byłych przetargach publicznych.
 • Redakcja BIP
  -zawiera informacje na temat administratora oraz redaktora serwisu.